Vesper

< Naar de agenda

Datum: zondag 23 februari
Tijd: 16:30 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Neem je kruis op en volg mij
Bijzonderheden: Zevende zondag voor Pasen

Muzikale begeleiding: Orgel: Martin van HeerdeVesper

Het is vandaag de zevende zondag voor Pasen. Op weg naar Pasen kent de christelijke kerk twee tradities. De ene – oecumenisch – is die van de veertigdagentijd, die start op Aswoensdag (komende woensdag 26 februari) en loopt tot en met Stille Zaterdag. De andere traditie – gereformeerd – is die van zeven lijdenszondagen waarop de christelijke gemeente stilstaat bij het lijden van Jezus Christus.

Vandaag sluiten we aan bij die traditie van zeven lijdenszondagen door het evangelie te lezen waarin Jezus aankondigt dat hij moet lijden. Tegelijk roept hij ook ons als zijn volgelingen op om ons kruis op ons te nemen en ons leven te verliezen.

Weet je welkom in deze Vesper!

Liturgie

Votum en zegengroet (gesproken)
Zingen: Kerkboek Gezang 89:1,3,4 – Jezus, leven van mijn leven
Gebed (met stiltemoment)
Schriftlezing: Matteüs 16:13-28
Zingen: Kerkboek Gezang 91 – In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
Meditatie
Muzikaal intermezzo
Gebeden (met gezamenlijk herhaald gezongen ‘Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons’ en met stilte)
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 442:1,2,3,4 – Jezus, ga ons voor
Zegen
Collecte bij de uitgang

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving