Vesper

Je bent van harte welkom bij deze vesper op de eerste zondag van Advent. We vieren vanmiddag dat de Zoon van God ‘Jezus’ heet! Wat betekent die naam voor jou? 

Liturgie

Votum en groet
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 125:1,3,5 – O kom, o kom, Immanuel
Gebed
Zingen: Joh. de Heer 33:1,2,3 – Er ruist langs de wolken*
Lezingen: Lucas 1:26-33; Lucas 18:9-14; Lucas 18:35-43
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 446:1,2,3,4 – O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Preek ‘O Jezus’
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 446:5,6,7 – Zolang Gij nog onzichtbaar zijt
Gebeden (met 3 keer gezongen het Jezusgebed op melodie van Gezang 446**)
Collecte
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 126:1,2,3 – Verwacht de komst des Heren
Zegen

*Joh. de Heer 33

1 Er ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard’;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?

3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
en d’ engelen zingen voortdurend zijn lof.
O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan;
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, uw naam zij d’ eer –
want U bent der mensen en engelen Heer!

**Jezusgebed op de melodie van Liedboek voor de Kerken Gezang 446

Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over ons.
Heer Jezus Christus, Zoon van God,
ontferm U over ons.

 

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

O Jezus!

Bijzonderheden:

    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 27 november    
16:30 - 17:30

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, ZWOLLE

Evenement type