Vesper

Op de zesde zondag voor Pasen

In deze Vesper luisteren we naar deze woorden van Jezus: “Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.”

De 40dagentijd is begonnen. Gaat die tijd alleen over het lijden en sterven van Jezus? Of gaat het ook over onszelf?

Liturgie

Votum en groet
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 89:1,2 – ‘Jezus, leven van mijn leven’
Gebed
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 89:3,4 – ‘Jezus, leven van mijn leven’
Schriftlezing: Marcus 8:27-36
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 90:1,2 – ‘Ontsluit, o Heer, voor U ons hart’
Overdenking over Marcus 8:34 – ‘Achter Jezus aan?’
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 442:1-4 – ‘Jezus ga ons voor’
Voorbeden afgewisseld met Kyrie
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 91 – In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
Zegen
Collecte bij uitgang

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

Achter Jezus aan?

Bijzonderheden:

    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 26 februari    
16:30 - 17:30

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, ZWOLLE

Evenement type