Aan wie denk jij speciaal op Eeuwigheidszondag?

Komende zondag is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag erna begint de Adventstijd. Op deze Eeuwigheidszondag gedenken we onze gestorven geliefden.

Het is al enkele jaren een gewoonte geworden dat we op deze zondag de namen noemen van gemeenteleden die het voorbije jaar overleden zijn. Maar er is ook alle ruimte om stil te staan bij andere overledenen, korter of langer geleden al. Dit jaar zullen we in de dienst speciaal ook een kaars aansteken voor alle mensen die het afgelopen jaar gestorven zijn door corona.

Onze gestorvenen hebben namen. Wat is het kostbaar om die namen te blijven noemen of weer een keer te zien. God kent ons bij onze naam!

Daarom nodigen we jullie uit om een of meerdere namen door te geven van gestorven geliefden waaraan jij deze Eeuwigheidszondag denkt. Dat kunnen familieleden zijn, ouders of kinderen, broers of zussen of vrienden of vriendinnen, of wie ook maar betekenisvol was en is voor jou.

De bedoeling is dat die namen tijdens de online dienst in beeld worden gebracht. Zodat we de namen zien en lezen en stil staan bij wie ze waren (als we hen kennen) of er even bij stil staan dat deze persoon voor iemand anders van veel betekenis is geweest.

In onze gemeente is één gemeentelid overleden. Zij zal bij name worden genoemd. Onderstaande afbeelding laat zien hoe haar naam ook in beeld wordt gebracht. Op deze zelfde wijze worden ook alle andere namen die worden aangedragen in beeld gebracht.

Namen kunnen aangedragen worden op een van de volgende drie manieren (graag steeds de voornaam en de achternaam met daarbij het geboortejaar en het jaar van overlijden):

Je mag uiteraard ook meerdere namen aandragen. Dit kan tot en met komende vrijdagavond 20 november.

Onze namen en de namen van onze gestorven geliefden zijn bekend bij God. Hij heeft ons bij onze naam geroepen. Wat kostbaar is het dan om die namen zondag te zien en om onze geliefden te gedenken en elkaar daarin te steunen.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving