Avondmaal vieren op zondag 20 september

Op zondag 20 september hopen we samen als gemeente weer het Avondmaal te vieren. De laatste keer dat we dat deden was op zondag 16 februari, de dienst waarin ook vier jongeren belijdenis deden. Zeven maanden geleden dus al, en dat vanwege de corona-epidemie en de gevolgen die deze epidemie had en heeft voor ons samenkomen als gemeente.

Maar binnenkort is het dus weer zover: we eten van het brood en drinken uit de beker om samen te gedenken dat Jezus Christus stierf voor onze zonden en dat in zijn dood voor ons het leven is te vinden. Samen: we zijn één lichaam, door God aan elkaar gegeven, één in de heilige Geest.

De kern

Dat is de kern van de viering: dat we ons leven buiten onszelf zoeken in Jezus Christus die voor ons stierf en opstond en die ons zijn Geest gaf. Dat we proeven van Gods genade. Dat we al avondmaal vierend elkaar ook aanvaarden als broers en zussen die van genade leven.

Ik leg daar nu wat nadruk op omdat de viering anders zal zijn dan anders. En dat anders zijn (in meer organisatorische zin) kan alle aandacht naar zich toe trekken. En dat zou jammer zijn. Laten we samen gericht zijn op de diepe betekenis van de Avondmaalsviering voor ons leven met de Heer en met elkaar. Laten we de glorie van Jezus zien die zichzelf voor ons heeft gegeven in diepe zelfverloochening en eindeloze liefde.

Vieren in de kerk

In de kerk zullen we met hooguit 150 mensen bij elkaar zijn. De diakenen zullen extra hygiënemaatregelen in acht nemen bij het klaarmaken en klaarzetten van brood en druivensap. De viering zal zoals gebruikelijk een gaande viering zijn. Daarbij volgen we de aanwijzingen van de diakenen die erop toe zullen zien dat de 1,5 meter afstand steeds wordt bewaard.

Op drie plekken in de kerk staan met enige afstand tafels waarlangs je als avondmaalsganger loopt. Op de eerste tafel staat ontsmettingsmiddel. Op de tweede tafel borden met stukjes brood; die stukjes brood worden niet aangereikt maar dienen zelf gepakt te worden. En op de derde tafel staat een cupje druivensap om ter plekke te drinken.

Vieren in de huizen

Veel gemeenteleden zullen de dienst thuis meemaken. Als kerkenraad nodigen we jullie, als belijdende leden van de gemeente, uit om het avondmaal thuis mee te vieren. In de kerk klinkt zoals gebruikelijk de uitnodiging: “Vandaag vieren wij de maaltijd van onze Heer Jezus. Als je hier vandaag aanwezig bent als gast, en Christus van harte volgt, ben je van harte welkom om deze maaltijd mee te vieren.”

Deze viering thuis kun je voorbereiden door zelf voorafgaand aan de dienst al enkele stukjes brood klaar te leggen en een of meer glazen of bekers met druivensap of wijn klaar te zetten. Je kunt alleen zijn als je thuis meeviert en of als gezin of samen met huisgenoten. We nodigen jullie ook uit om zo mogelijk enkele mensen uit bijvoorbeeld de miniwijk te vragen om samen in huis het avondmaal te vieren (maar dan wel met hooguit zes mensen, gezien de coronamaatregelen die gelden).

Tijdens de avondmaalsbediening in de kerk zal een apart moment gecreëerd worden waarop in de huizen een stukje brood gegeten en uit een beker of glas gedronken kan worden.

Voor de meesten van ons is dit iets nieuws. Mocht je niet de vrijmoedigheid hebben om dit te doen, dan is dat uiteraard prima. Ook het online meemaken van de viering zoals die in de kerk plaats vindt, is tot versterking van je geloof. 

Samen Jezus zien

Zo hopen we zondagmorgen 20 september (in een dienst waarin ook openbare geloofsbelijdenis plaatsvindt en een meisje van twee jaar wordt gedoopt) als gemeente in verbondenheid gesterkt te worden in ons geloof in de gekruisigde en opgestane Christus. Hij is de Heer van ons leven!

Namens de kerkenraad,
Jos Douma

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving