Ben jij of ken jij een millennial?

Van 24 mei tot 20 juni heb ik een studieverlofperiode. Ik heb er voor gekozen om me dan intensief bezig te houden met het thema ‘Geloven als een millennial’. Waarom?

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Eerst even de vraag: wie zijn eigenlijk millennials? Dat zijn alle mensen die geboren zijn tussen 1981 en 1996. Dat is de meeste ‘strikte’ afbakening. Iets ruimer: millennials, ook wel generatie Y genoemd, zijn geboren tussen 1980 en 2000.

Hoeveel millenials?

Onze Plantagekerkgemeente zit vol met millennials! Als ik de strikte afbakening aanhoud (geboortejaren 1981-1996) kom ik op 371 leden (36% van de in totaal 1032 leden). Als ik iets ruimer de jaren 1981-1999 neem, dan zijn het er 407 (39% van de gemeente).

Samenvattend: ruim een derde deel van onze gemeente bestaat uit 20-ers en 30-ers. Hoe bijzonder is dat!!

Iedereen telt mee

Toch kan ik me niet herinneren dat we in ons nadenken over gemeente zijn en in het maken van beleid daar ooit apart bij hebben stil gestaan. Ik merk zelf in de praktijk dat we in ons denken snel gericht zijn op ‘de jeugd’ of op ‘de ouderen’.

En voordat er misverstanden ontstaan: iedereen is natuurlijk belangrijk in de gemeente, iedereen telt mee, of je qua leeftijd getalsmatig nu tot een ‘minderheid’ of tot een ‘meerderheid’ behoort.

In onderstaand tabelletje zie je het totaalplaatje van de leeftijdsopbouw van onze gemeente:

Vraagstelling

Tegelijk is er alle reden om eens apart aandacht te geven aan deze grote groep in onze Zwolse stadsgemeente. Dit dus vanwege de grootte van deze groep, maar ook vanwege de heel eigen fase waarin millennials zitten, die ook gevolgen heeft voor de vormgeving van hun christen zijn en hun kerkelijke betrokkenheid. 

Als vraagstelling voor mijn studieverlof heb ik geformuleerd:

Hoe kan ik als predikant
en hoe kunnen wij als Plantagekerk
millennials helpen om
in hun dagelijkse leven
Jezus te volgen?

Door middel van literatuurstudie, internetonderzoek en (online) interviews met millennials uit onze eigen gemeente wil ik ontdekken wat er leeft aan verlangens en behoeften onder (gelovige) millennials en antwoorden zoeken op genoemde vraagstelling. Ook wil ik een enquête uitzetten onder deze groep. Daarover volgt later meer informatie.

Het boek waar ik mee ga starten is: Ruth H. Perrin, Changing Shape. The Faith Lives of Millennials dat in 2020 verscheen.

Ben jij een millennial?

Ben jij een millennial? En vind je het leuk op de hoogte te blijven of zelfs actief mee te doen? Meld je dan aan via onderstaande button. Je kunt daar je naam en je mailadres achterlaten en er is ook ruimte om suggesties, ideeën of tips door te geven.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Alle generaties

Ik zie er naar uit om hiermee bezig te gaan! En ik heb ook goede hoop dat de antwoorden op de vragen van millennials voor álle generaties in de gemeente van betekenis zullen zijn! 

De bedoeling is dat het studieverlof uitmondt in aanbevelingen aan de kerkenraad om te komen tot (vernieuwd) beleid als het gaat om kerk zijn vandaag.

Jos Douma