De vrucht van de Geest is: vrede

bijbeltekst-vrucht-van-de-geest-vrede-plantagekerk-zwolleAls gemeente van de Plantagekerk verlangen we naar het goede leven. In seizoen 2016-2017 komt dat tot uiting door aandacht te geven aan het werk van de heilige Geest. Onder meer door negen maanden lang stil te staan bij de vrucht van de Geest. Negen maanden: een tijd van verwachting, van uitzien naar nieuwe dingen die de Geest gaat doen. Elke maand staat een element van de vrucht van de Geest centraal in de gemeente. In de maand november is dat: vrede. Dit wordt ook visueel zichtbaar: het hele seizoen sieren er bijbelteksten op de houten liturgieborden voorin de kerk, die passen bij de vrucht van de Geest. 

‘Vrede spreekt van een diepe rust in je hart, ongeacht wat de omstandigheden in je leven zijn’

Het woord ‘vrede’ in onze Bijbel is de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘sjaloom’. Sjaloom heeft de betekenis van ‘welzijn’, ‘volmaaktheid’, ‘het gaat heel goed met je’, of zoals mensen weleens zeggen: ‘Ik ben volmaakt gelukkig’. Het spreekt van een diepe rust in je hart, ongeacht wat de omstandigheden in je leven zijn. Het is voor christenen onlosmakelijk verbonden aan het evangelie van onze Vredevorst: Jezus Christus. Het is leven in vrede en harmonie met God en daardoor ook in vrede en harmonie met jezelf en met anderen! Het is de boodschap van het heil, van de redding van de mens, waardoor de mens zowel vrede mèt God als ván God krijgt; een ongekende rust en vrede in zijn ziel.

Dat deze ‘sjaloom’ alleen van God kan komen bijkt uit de gekozen bijbeltekst voor deze maand, 2 Tessalonicenzen 3:16: Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving