Dienst op Goede vrijdag 14 april 2017 – 19.30 uur

kruis1Vandaag vieren we Goede Vrijdag. Het gaat over Gods liefde die tot het uiterste ging. Tot de dood van Jezus aan het kruis. 

Voorganger is ds. Jos Douma. Organist is Fokko Horst.

Welkom
Gebed en stilte
Gesproken votum en groet
Zingen: Levensliederen Psalm 22:1,2,11*
Bijbellezen: Matteüs 27:27-50
Zingen: Psalm 31:1,3
Bijbellezen: Efeziërs 4:25-5:2
Zingen: Psalm 63:2
Overdenking over Efeziërs 5:1-2 ‘Ga de weg van de liefde, zoals Christus’
Zingen: Kerkboek Gezang 164 Jezus vol liefde
Zingen: Kerkboek Gezang 91 In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
Voorbeden
Collecte
Zingen: Kerkboek Gezang 167:2,3 Heel de wereld moet het weten
Zegen en gesproken amen

*Levensliederen Psalm 22

1
Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij?
Waarom komt u die redt, niet dichterbij?
Waarom gaat u aan mijn verdriet voorbij,
aan al mijn vragen?
Mijn God, al schreeuwend vul ik al mijn dagen.
U antwoordt niet, en ook in lange nachten
krijg ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten.
Hoort u mij niet?

2
Toch bent u heilig – dat geloof ik wel.
U troont op liederen van Israël.
Hoor hoe ik mijn vertrouwen op u stel,
op u wil bouwen,
zoals ons voorgeslacht u bleef vertrouwen.
Zij riepen u, waarna u hen kwam leiden.
Erkenden u, waarna u kwam bevrijden.
Help mij ook nu.

11
Het nieuws zal overal te horen zijn.
En wie de Heer is, weet straks groot en klein
en zelfs wie nu nog niet geboren zijn:
hij houdt van daden.
Het is volbracht, de eer is aan de Vader
en aan de Zoon, door wie wij eeuwig leven,
en aan de Geest, die ons geloof wil geven
en in ons woont.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving