Dienst van Paaszondag 16 april 2017 – 10.00 uur

belijdenisdienst2017plantagekerkVanmorgen vieren we Pasen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ In de dienst doen zeven jongeren belijdenis van hun geloof. Eén van hen zal ook gedoopt worden.

Voorganger is ds. Jos Douma. De muziekgroep onder leiding van Rachel Kieneker speelt.

Wees welkom en vier het feest van Pasen mee!

1 God ontmoeten en prijzen
Zingen: Sela, Votum
Zingen: Opwekking 454 Zegen, aanbidding
Zingen: Opwekking 733 Tienduizend redenen
Gebed

2 Luisteren naar Gods woord
Lezen: Matteüs 28:1-10 en Efeziërs 5:8-20
Zingen: Opwekking 764 Zegekroon
Korte preek over Efeziërs 5:14  ‘Christus zal over je stralen!’
Zingen: Opwekking 680 Mighty to save

3 Belijdenis en doop
Belijdenisvragen en Ja-woord
Zingen: Opwekking 630 Vader, U bent goed
Zegen voor elke jongere persoonlijk
Doop
Zingen: Kinderopwekking 185 De Here zegent jou

4 Weer op weg met God
Dankgebed
Collecte (luisterlied: Oceans)
Zingen: Opwekking 213 U zij de glorie
Zegen en gesproken amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving