Dienst van 13 december 2015 – 10:00 uur

derde-adventIn deze kerkdienst op de derde Adventszondag zal Jos Douma voorgaan. Hij zal preken over Psalm 25:5-9. Thema: ‘Wijs mij de weg’.

Drie jonge gemeenteleden doen belijdenis van hun geloof. Ook zullen we het Avondmaal vieren.

1 God ontmoeten
Aansteken derde Adventskaars
Gesproken votum, zegengroet, gesproken amen
Zingen: Liedboek Gezang 434:1,2,5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning
> Regenboogkids en groep 6 en 7 naar beneden
Gebed

2 Luisteren naar God
Schriftlezing: Psalm 25:1-10
Zingen: Psalm 25:2,3 (Nieuwe Psalmberijming)*
Preek over Psalm 25:5-9 ‘Wijs mij de weg’ (PreekKracht)
Gebed
Zingen: Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil

3 Belijdenis doen
Belijdenisvragen en Ja-woord
Persoonlijke zegen voor Rob, Carine, Sanne
Gebed
Zingen: Opwekking 710 Gebed om zegen
> Regenboogkids komen terug

4 Avondmaal vieren
Inleidend onderwijs
Zingen: Opwekking 705 Toon uw liefde
Gaande viering (luisterliederen van Sela: Aan uw tafel en Avondmaal)
Zingen: Kerkboek Gezang 79:1,5 Hoe zal ik Hem bezingen

5 Weer met God op weg gaan
Voorbeden
Collecte
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 125:1,5 O kom, o kom, Immanuël
Zegen en gezongen amen

*Psalm 25:2,3 (Nieuwe Psalmberijming)

2. HEER, wil mij toch inzicht geven
in hoe ik U volgen mag.
Laat mij in uw waarheid leven;
leer mij dienen dag aan dag.
In mij sluimert een gebed
alle dagen, alle nachten:
God die mij voortdurend redt,
altijd blijf ik U verwachten.

3. HEER, denk niet aan mijn verleden,
maar denk aan hoe goed U bent.
Laat mij delen in uw vrede,
hoewel U mijn fouten kent.
Zondaars vol zachtmoedigheid
wilt U leiden op uw wegen.
Wie aan uw verbond zich wijdt,
ondervindt uw rijke zegen.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving