Dienst van 13 december 2015 – 16:30 uur

In deze middagdienst zal Hans Schaeffer voorgaan en staat deel 2 uit de mini-serie ‘Bidden – waar begin je aan?‘ centraal. Het gebed dat Jezus ons leert bidden kent drie delen. Het eerste deel bestaat uit drie beden (uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede) die ons op God richten. Het tweede deel gaat over ons leven (brood, schuld-vergeving, bewaring tegen de boze).

LITURGIE
Votum en groet
Zingen: Ps 98: 1.4
Gebed
Lezing 1: HC 48
Schriftlezing 2: 1 Koningen 19,1-18
Preek
Zingen: Ps 43: 1.3.5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lb 118: 1.2 (Op U mijn Heiland)
Gebed
Collecte
Slotzang: Lb 119: 1.2.3.5 (Richt op uw macht)

Lees hier meer over deze preekserie en ontdek waarover deel 1 ging en waarover deel 3 zal gaan.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving