Dienst van 14 februari 2016 – 10.00 uur

Deze ochtend zal ds. Marco de Best van NGK Zwolle voorgaan. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Liturgie
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Zingen Votum: Opw. 640 : “Ik hef mijn ogen op naar de bergen”
Groet
Zingen GKV kerkboek lied 68 vers 1 “Wij knielen voor uw zetel neer”
Gebed
Schriftlezing: Ex. 33: 14 t/m 23 en 1 Kon. 19: 9 t/m 13 en Matt. 14: 22 t/m 33
Zingen Psalm 29: 2, 5
Verkondiging
Zingen Psalm 93: 1,2,3
Gebed
Viering van het Heilig Avondmaal
Wij belijden ons geloof
De instellingswoorden
Delen van brood en wijn
Tijdens het avondmaal zingen:
1. Gez. 365 Liedboek voor de Kerken vers 1,2 “De zonden zijn vergeven”
2. Opwekking 502 “Jezus ik wil heel dicht bij U komen”
3. Psalm 100: 1,2,3,4
4. Opw. 544 “Meer dan rijkdom, meer dan macht”
5. GKV kerkboek lied 109: 1, 2, 4
Dankzegging lezen uit Psalm 103
Samen bidden “Onze Vader”
Zingen Opw. 65 : “Loof de Here mijn ziel”
Collecte
Leefregels
Slotzang Opw. 331 “Breng dank aan de Eeuwige”
Zegen met aansluitend gezongen “amen”

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving