Dienst van 14 februari 2016 – 16.30 uur

Deze middag zal ds. Hans Schaeffer voorgaan.

Liturgie
Na zegen: Ps 125: 1.4
Gebed
Schriftlezing: Marcus 10,31-52
Zingen: Ps 142: 1.4
Tekst: Marcus 10,46-52
Preek
Na preek zingen: Lb 435: 2.4.5
Geloofsbelijdenis (gezongen – GK 179)
Gebed
Collecte
Slotlied: Lb 479: 1.3.4

NB: LB = ‘oude’ liedboek

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving