Dienst van 17 januari 2016 – 16:30 uur

Voorganger: ds. Roelof Vellinga

Thema: niet ver weg, maar thuis is je schat!

Zingen: Psalm 16:1,3
Gebed
Schriftlezing: Lucas 15:11-32
Zingen: Mijn Herder (Sela)
Schriftlezing: Exodus 20:17
Preek: Niet ver weg, maar thuis is je schat!
Zingen: Psalm 90:6,8
Gebed (voorganger) + zingen GK 181d (Onze Vader)
Geloofsbelijdenis (gelezen)
Zingen: Psalm 73:10
Collecte
Zingen: (oud) Liedboek voor de kerken gez. 473:1,9,10

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving