Kerstfeest op 25 december om 10:00 uur

Kerstfeest Plantagekerk Zwolle_eerste kerstdag_ochtenddienst 10 uurVier je het Kerstfeest met ons mee? Je bent van harte welkom! De feestelijke kerstdienst, waarin kinderen een grote rol spelen, begint om 10:00 uur.

Liefdevol aangeraakt! Met dat thema zijn de kinderen in de Adventsweken bezig geweest. Als we als gemeente op deze Kerstmorgen lezen uit Titus 2, dan horen we daar dat het de bedoeling van Gods goedheid is dat we betere mensen worden: ‘God heeft laten zien dat hij goed is, en dat hij alle mensen wil redden. Zijn goedheid helpt ons om betere mensen te worden‘ (Bijbel in Gewone Taal, Titus 2:11-12). Wat is Gods goedheid? Dat hij ons liefdevol aanraakt! Daar word je dus een beter mens van! En daar zal de preek over gaan. Jezus werd mens zodat wij ook weer méns kunnen worden!

Zo gaat de dienst eruit zien:

De Heer en elkaar ontmoeten

Inlooplied: Knoop het even in je oren
Inlooplied: Licht in de nacht
Gesproken votum en groet
Zingen: Liedboek Gezang 138:1-4 Komt allen tezamen
Gebed
Zingen: Wonderbare Raadsman, sterke God

Luisteren naar God

Lezen uit de Bijbel: Jesaja 9:1-6 en Titus 2:11-14 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Kinderopwekking 123 Goed nieuws
Muzikaal moment: Stille nacht
Kindermoment (Band speelt: Ik kniel aan uwe kribbe neer)
> alle kinderen naar beneden
Preek over Titus 2:11-14 ‘Hoe worden wij betere mensen?
Gebed
Zingen: Opwekking 557 Laat uw glorie zien

Weer op weg met Jezus

Collecte
> alle kinderen komen terug
Zingen met de kinderen: Wij trekken met een lange stoet (Sela)
Zegen en gesproken amen
Zingen: Ere zij God
Uitlooplied: Go tell it on the mountains

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving