Dienst van 29 november 2015 – 10:00 uur

In deze kerkdienst op de eerste Adventszondag zal Wolter Huttinga voorgaan. Hij zal preken over Psalm 84:6:

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Zingen: Als alles duister is (Taizé)
Aansteken van de eerste adventskaars
Zingen: Liedboek 122: 1, 4, 5 (Kom tot ons, de wereld wacht)
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 1, 2, 3, 5
Gebed
Zingen: Psalm 25: 4, 7
Kindermoment
Schriftlezingen: Psalm 84 en Romeinen 7:13-15.
Preek Psalm 84:6
Zingen: Psalm 84 Psalmen voor nu (Wat hou ik van uw huis)
Aansporing tot het goede leven: 1 Tess. 4:1-12
Zingen: Liedboek 481: 1, 3 (O grote God die liefde zijt)
Gebed
Collecte
Zingen: Liedboek 459: 1, 3, 5, 7 (Door de nacht van strijd en zorgen)
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving