Dienst van 3 januari 2016 – 10:00 uur

Welkom in de eerste dienst van het nieuwe jaar 2016! We maken een mooi begin door in de dienst veel samen te zingen en Gods naam groot te maken. En God laat opnieuw zien dat hij de Heer is die altijd aan het begin staat: Koen Baksteen wordt gedoopt.

In deze dienst maken we ook een begin met de extra aandacht die we de komende maanden willen geven aan ‘het goede leven in de miniwijken’. Want het hart van onze geloofsgemeenschap klopt op twee plaatsen: in de erediensten én in de miniwijken. Ook de miniwijken zijn ‘kerkplekken’ waar we oefenen in het goede leven door samen te lezen, samen te delen en samen te eten. Wees er dus bij deze zondagmorgen!

De liturgie voor de dienst ziet er zo uit:

God en elkaar ontmoeten
Gesproken votum en groet
Zingen: Liedboek Gezang 255 Ere zij aan God de Vader
Zingen: Opwekking 575 Jezus alleen
Gebed
Zingen: Psalmen voor Nu 16 Ik val niet uit zijn hand

De doop vieren
Dooponderwijs
Gods Tien Woorden
Zingen: Kerkboek Gezang 38:1-4 Zoek eerst het koninkrijk van God (canon)
Doopvragen
Doop van Koen Berend Baksteen
Vraag aan gemeente
Zingen: Psalm 105:5 God zal zijn waarheid nimmer krenken
Gebed
> Regenboogkids vertrekken

Luisteren naar God
Lezen: Hebreeën 10:19-25
Preek ‘Samen léven in 2016’
Gebed
Zingen: Samen in de kerk van Jezus *

Weer op weg gaan
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn
Zegen en gesproken amen
Zingen: Opwekking 733 Tienduizend redenen


 

Samen lezen, samen delen, samen eten
[Melodie: Gereformeerd Kerkboek 167]

1
Samen in de kerk van Jezus
willen wij Gods wegen gaan.
Zoals schapen in de kudde,
achter onze herder aan.

Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

2
Samen lezen, delen, eten.
God verandert ons totaal.
Als wij liefde krijgen, geven,
wordt het licht, leef je royaal.

Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

3
In gemeenschap met de ander
vult Gods liefde ons tekort.
Waar de Geest waait, gaan wij proeven
hoe het leven Heerlijk wordt.

Samen lezen, samen delen,
met de glimlach van de Heer.
Samen eten en genieten,
aan zijn tafel, keer op keer.

Kees Smits
bij Gemeentethema Plantagekerk Zwolle
december 2015

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving