Dienst van 31 januari 2016 – 10:00 uur

Deze kerkdienst is de tweede in een serie van drie over ‘Bemoedigen kun je leren’. De eerste diens ging over het huis van de liefde en het huis van de angst. Vanmorgen lezen we samen Psalm 23.

Deze Psalm is al zoveel eeuwen voor zoveel mensen in zoveel verschillende situaties een bron van bemoediging geweest. Zal het dat deze morgen ook weer kunnen zijn? En wat leert deze Psalm ons over bemoedigen in het algemeen? En zou deze Psalm niet een soort van grondplan kunnen bieden voor een pastorale gemeente?

De liturgie voor deze dienst, waarin ds. Jos Douma voorgaat, is als volgt:

God en elkaar ontmoeten
Gezongen votum, groet en gezongen amen
Zingen: Psalm 23:1,2,3 (Nieuwe Psalmberijming) De HERE is mijn herder, Hij behoedt mij*
Gebed
Luisterlied: Sela, Mijn herder

Luisteren naar God
Lezen: Psalm 23, Lucas 15:1-7 en Johannes 10:7-10
Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn
Kindermoment
> Regenboogkids vertrekken
Preek over Psalm 23 ‘Hij geeft mij nieuwe kracht’
Gebed
Zingen: Nieuw Liedboek Gezang 23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij**

Met God weer op weg gaan
Het evangelie van Gods wet
Zingen: Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Psalm 138:1,4 Ik zal met heel mijn hart uw eer
Zegen en gezongen amen

*Psalm 23 (Nieuwe Psalmberijming)

1. De HERE is mijn herder, Hij behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Beschermd door Hem en onder zijn geleide
geniet ik van een frisse bron en weide.
Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren
om in zijn spoor te gaan en Hem te eren.

2. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen,
blijf ik beslist op uw bescherming hopen.
Met U erbij heb ik geen kwaad te vrezen,
maar alle reden om getroost te wezen:
wanneer de wilde dieren mij belagen,
zult U ze met uw stok en staf verjagen.

3. Door U genodigd eet ik met U samen.
Mijn vijand ziet het en hij moet zich schamen.
U zalft mijn hoofd en vult royaal mijn beker.
Ik krijg meer dan ik aankan. Dit is zeker:
U wilt mij levenslang uw liefde tonen.
Voorgoed zal ik in uw nabijheid wonen.

**Nieuw Liedboek Gezang 23c

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt u mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving