Dienst van 6 december 2015 – 10:00 uur

rembrandtvierkantIn deze kerkdienst op de tweede Adventszondag zal Jos Douma voorgaan. Hij zal preken over Psalm 25:6. Het thema van de dienst is: ‘Denk aan uw barmhartigheid‘. Dit thema is gekozen naar aanleiding van het Heilig Jaar van Barmhartigheid dat op dinsdag 8 december begint. In deze dienst worden twee kinderen gedoopt: Loet Martens en Daphne Gort.

LITURGIE zondagmorgen 6 december

God ontmoeten
Welkom en mededelingen
Aansteken tweede Adventskaars
Stil gebed
Votum en zegengroet (gesproken) en amen (samen gesproken)
Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen
Zingen: Opwekking 774 Ik verlang naar Jezus
Gebed

De doop vieren
Zingen: Opwekking voor Kids 301 God is een kunstenaar
Onderwijs
Zingen: Dooplied (Sela) deel 1
Wegwijzers naar het goede leven
Zingen: Dooplied (Sela) deel 2
Vragen aan de ouders
Doop
Vraag aan gemeente
Zingen: Opwekking 602 Vrede van God
Gebed voor de ouders
> Regenboogkids 5+ vertrekken

Luisteren naar God
Lezen: Psalm 25:1-10
Zingen: Opwekking 624 Wees genadig
Preek
Gebed
Zingen: Opwekking 411 Geprezen zij de Here

Weer met God op weg gaan
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids 5+ komen terug
Zingen: Opwekking 60 Voor uw liefde, Heer Jezus
Zegen en gesproken Amen
Zingen: Opwekking 733 Tienduizend redenen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving