Dienst van 6 december 2015 – 16.30 uur

In deze middagdienst zal Hans Schaeffer voorgaan en staat deel 1 uit de mini-serie ‘Bidden – waar begin je aan?‘ centraal. Het gebed dat Jezus ons leert bidden kent drie delen. Het eerste deel bestaat uit drie beden (uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede) die ons op God richten.

LITURGIE
Gezongen votum
(Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.)
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus.
Zingen: Ps 113: 1
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen 18, 16-40 en Matteüs 6, 5-13
Zingen: Lb 125: 1.2.3 (o kom, o kom)
Tekst: HC 47 – Uw naam worde geheiligd
Preek
Zingen: Lb 125: 4.5
Geloofsbelijdenis – GK 179a
Gebed – afgesloten met GK 181d
Collecte
Slotzang: Lb 126: 1.2.3 (verwacht de komst des Heren)
Zegen

Lees hier meer over deze preekserie en ontdek waar deel 2 en 3 over zullen gaan.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving