Dienst van 7 februari 2016 – 10:00 uur

Deze zondagmorgen staan we voor de derde keer stil bij het thema ‘Bemoedigen kun je leren’. Het doel van bemoedigen is altijd dat de bemoedigde een groter verlangen heeft om Christus te kennen en dichterbij hem te leven.

We gaan luisteren we naar deze woorden van Paulus (Kolossenzen 2:2-3): ‘Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus,in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.’

In deze dienst vindt ook de doop van Noor Modderman plaats!

De liturgie voor deze dienst:

Welkom en mededelingen
Gesproken votum, groet en amen
Zingen: Kerkboek gezang 145:1,2,3,4 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Gebed
Dooponderwijs
Zingen: Dooplied Sela (deel 1)
Moment van toewijding aan Gods weg
Zingen: Dooplied Sela (deel 2)
Doopvragen en doop van Noor Hannah Francine Modderman
Zingen: Psalm 105:5
Vraag aan de gemeente
Zingen: Psalm 105:21
Gebed
> Regenboogkids vertrekken
Schriftlezing: Kolossenzen 1:24-2:5
Zingen: Opwekking 511 Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid
Preek
Gebed
Zingen: Juicht, want Jezus is Heer (Sela)
Zingen: Opwekking 354 Glorie aan God
Voorbedegebed
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 586 Hij is Heer
Zegen en gesproken amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving