Dienst van 7 februari 2016 – 16:30 uur

In deze dienst zal (anders dan eerder aangekondigd) niet ds. Jos Douma maar ds. Jan Janssen van Zwolle-West voorgaan.

Votum
Groet: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Zingen: Ps 19:3,5,6
Gebed
Bijbellezing: Mt 4:23-5:12
Zingen: Opw 462
Tekst: Mt 5:1-3
Preek ‘Hemels geluk voor bedelaars’
Zingen: Ps 131
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK gz 107:1
Collecte
Zingen: LvK gz 114 (= Nieuw Liedboek 766)
Zegen: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving