Dienst van zondag 11 juni 2017 – 10.00 uur

Mensen helpen. Je naaste dienen. Praktisch aan de slag met je geloof. Daar gaat het in deze dienst over. Want we hébben in de kerk niet alleen maar diakenen, we zíjn het ook allemaal! 

De bron van ons diaconaal zijn is: Gods liefde die in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest (Romeinen 5:5).

Voorganger is: ds. Jos Douma. De muzikale begeleiding is handen van Henk Visscher (orgel en piano) en enkele zangeressen.

In de middagdienst van deze zondag vieren we het avondmaal en staan we opnieuw stil bij diaconaal gemeente zijn.

Liturgie 

God ontmoeten
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 640 Mijn hulp is van U, Heer
Zingen: Psalm 108:1,2 Mijn hart is, Heer, in U gerust
Gebed
Zingen: Opwekking 194 U maakt ons één

Luisteren naar Gods woorden
Schriftlezingen: Matteüs 5:43-48 en Romeinen 5:1-5
Kindermoment
Zingen: Opwekking 705 Toon mijn liefde
> Regenboogkids vertrekken
Preek
Zingen: Opwekking 378 Ik wil jou van harte dienen

Weer op weg gaan
Voorbeelden van diaconale liefde
Lezen: Romeinen 12:9-21
Voorbeden
Zingen: Opwekking 436 Onze Vader
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 585 Er is een dag
Zegen en gezongen amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving