Zondagmorgen 13 maart 10:00 uur: Het verdriet van Petrus

ziedemens2Zondagmorgen 28 februari ging het in de dienst over ‘het verdriet van Jezus‘. We lazen het verhaal van Jezus in Getsemane. Vandaag maken we ‘het verdriet van Petrus’ mee. Ds. Jos Douma gaat voor.

Petrus begon te huilen toen het tot hem doordrong dat hij Jezus drie keer had verloochend. Marcus 14 vers 72: “Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen.’ En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen.” Wat een verdriet. Welke rol speelt verdriet in ons eigen leven met Jezus?

In deze dienst vieren we ook het Avondmaal.

De liturgie voor deze dienst

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 42:1,5
Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen
Zingen: Psalm 40:4,5,7 wisselzang
Gebed
Lezen: Marcus 14:22-31 en 66-72
Zingen: Psalm 130:1,2
Lezen: Kolossenzen 1:12-14 en 21-23
Zingen: Psalm 130:3,4
> Regenboogkids vertrekken
Preek Zie de mens 2: het verdriet van Petrus
Gebed
Zingen: Opwekking 428 Genade zo oneindig groot
> Regenboogkids komen terug
Avondmaalsviering
Zingen: Opwekking 580 Jezus, hij kwam om ons leven te geven
Zingen: Opwekking 625 Wat een liefde
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 585 Er is een dag
Zegen en gesproken amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving