Dienst van zondag 14 mei 2017 – 10.00 uur

Kun jij jezelf beheersen? Of val je heel snel voor een verleiding? Is er discipline in je leven? Of overkomt alles je?

Vandaag zijn we toe aan het laatste (negende) element van de vrucht van de Geest uit Galaten 5:22-23: zelfbeheersing. We ontdekken samen dat zelfbeheersing alles heeft te maken met je laten beheersen door de heilige Geest. Hij leidt je leven liefdevol!

We verwelkomen vanmorgen ook een groep gasten: broeders en zusters die verbonden zijn aan de Molukse Theologische Opleiding. Ze ronden een gezamenlijke retraite af met het bijwonen van deze kerkdienst in de Plantagekerk en zullen ook een lied ten gehore brengen.

Ds. Jos Douma gaat voor. Herman Weelink draagt zorg voor de muzikale begeleiding.

Welkom iedereen!

Liturgie

Welkom en mededelingen
Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen
Zingen: Opwekking 194 U maakt ons één
Zingen: Kerkboek Gezang 167:1,3 Samen in de naam van Jezus
Gebed
Schriftlezingen: Galaten 5:13-25 en 1 Korintiërs 9:24-27
Zingen: Liedboek Gezang 252:1,2 Wat zijn de goede vruchten
> Regenboogkids vertrekken
Preek
Gebed
Zingen: Liedboek Gezang 249:1,2,3 Wij leven van de wind
Geloofsbelijdenis Johan Klappe
Zingen: Opwekking 733 Tienduizend redenen
Inleiding Avondmaal
Zingen: Kerkboek Gezang 156:1,2,3 Heer ik kom tot U*
> Regenboogkids komen terug
Gaande viering
Zingen ‘Iring Dikau’ (samen met Molukse gasten)*
Voorbeden
Collecte (filmpje Jeugdwerk plus toelichting)
Zingen: Opwekking 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Zegen en gezongen amen

*Aangepaste tekst Gezang 156

1 Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vervul mij met uw Geest,
dan ben ik gered.

2 Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3 Zie mij voor U staan,
menselijk en klein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

*Lied ‘Iring Dikau’

Vers 1:
Iring Dikau sadja Tuhan!
(Alleen U wil ik loven)
Ada damai sepenuh
(Dat geeft mij enkel vrede)
Tida lain djalan slamat
(er is geen andere weg)
Tjuma oleh darahMu
(dan alleen door Uw bloed)

Refrein:
Aku hendak iring Dikau
(Ik wil zingen van de Heere)
Jang melindung djiwaku
(Die mijn ziel beschermt)
Akan djadi sama Tuhan
(opdat ik wil zijn als Hij)
Itu rindu dendamku
(dat is mijn verlangen)

Vers 2:
In de stilte van mijn lijden.
Zucht mijn ziel tot U, o Heer!
Aan Uw hand langs al Uw wegen
Kom ik thuis in mijn Vaders huis.

Refrein (gemeente zingt mee):
Ik wil zingen van de Heere
Zijn Genade redt mijn ziel.
Wil mijn ziel Uw Woord vervullen
Leer mij Uw Wil te doen o, Heer.

Vers 4:
Iring dalam pri jang sutji
(in de heiligheid wil U loven)
Tubuh, djwa, njawa gnap
(met heel mijn wezen)
Dengan kata dengan amal
(en dat zeg ik u)
Itu rInduku tetap
(dat ik U zal blijven loven.)

Refrein:
Aku hendak iring Dikau
(Ik wil zingen van de Heere)
Jang melindung djiwaku
(Die mijn ziel beschermt)
Akan djadi sama Tuhan
(opdat ik wil zijn als Hij)
Itu rindu dendamku
(dat is mijn verlangen)

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving