Dienst van zondag 28 februari 2016 10:00 uur

ziedemens1Deze dienst is de eerste in een serie van drie diensten waarin Jos Douma voorgaat. De diensten gaan over het thema Zie de mens.

Op deze zondagmorgen lezen we het verhaal van Jezus die in de tuin van Getsemane tot zijn Vader bidt. We maken verbinding met het verdriet van Jezus en zo ook met ons eigen verdriet.

De liturgie voor de dienst:

Welkom en mededelingen
Gezongen votum groet, gezongen amen
Zingen: Opwekking 136 Abba Vader
Gebed
Zingen: Psalm 42:1
Schriftlezing 1: Marcus 14:32-42
Zingen: Psalm 42:3
Schriftlezing 2: Kolossenzen 1:12-20
Zingen: Psalm 42:5
Kindermoment
> Regenboogkids vertrekken
Preek over Marcus 14:32-42 ‘Het verdriet van Jezus’
Gebed
Zingen: Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Zingen: Opwekking 411 Geprezen zij de Here
De weg van God
Zingen: Liedboek Gezang 473:5,7,10 Neem mijn wil en maak hem vrij
Voorbeden
Collecte
Zingen: Liedboek Gezang 114:1,2,3 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen
Zegen en gezongen amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving