Dienst van zondag 30 april 2017 – 10.00 uur

In deze ochtenddienst gaat ds. Wilbert Scheffer voor. Herman Weelink is organist. Het thema: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’.

Welkom
Voorbereiding
♫ Psalmen voor Nu 84 (Opwekking 715) Wat hou ik van uw huis
Stilte
♫ Votum
Genadegroet
♫ Amen
Gebed
♫ Zingende gezegend 174:1,2,3 Zingt met de vogels mee een lied
Kindermoment (door Annabel Horst)
Kinderlied
♫ ELB 440 Hoor de vogels zingen weer
♫ Opwekking 174 Juicht, want Jezus is Heer
Woord
Gebed
Schriftlezing: Johannes 20:19-31
Verkondiging
Antwoord
♫ Zingende gezegend 169:1,2,3 Niet zien en toch geloven
Dank en voorbede
Collecten
Woorden over het nieuwe leven: Efeziërs 4:21. 23-32 BGT
Slotlied
♫ GK lied 64 (Opwekking 58) Vrede zij U
Zegen
♫ Amen
♫ LvdK Gezang 169:1,3,4, 6 Zingt nu de Heer, stemt allen in

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving