Dienst van zondag 6 maart 2016 10:00 uur

Deze zondag is de vierde van de veertigdagentijd. We zijn halverwege op de weg van Aswoensdag (10 februari) naar Pasen (27 maart). Halfvasten is het. Deze zondag heeft een eigen naam gekregen in de kerkelijke traditie: ‘Laetare’.

Dat betekent: ‘Verheug u!’ Middenin de veertigdagentijd, die in de protestantse traditie ook wel de lijdenstijd wordt genoemd, heeft deze zondag een feestelijk karakter. Het Paasfeest is in aantocht! Het thema van deze zondagmorgendienst, waarin Sara Mae Goeree wordt gedoopt (geboren op 23 februari 2016), is: ‘Laat Jezus je vreugde blijven’. Voorganger is ds. Jos Douma.

De liturgie voor deze dienst:

Welkom en mededelingen
Zingen: Votum (Sela)
Zingen: Opwekking 174 Juicht, want Jezus is Heer
Zingen: Opwekking 349 Hij is verheerlijkt
Gebed
Zingen: Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil
Dooponderwijs en vragen aan doopouders
Doop van Sara Mae Goeree
Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn
Gebed
> Regenboogkids vertrekken
Schriftlezingen: Jesaja 66:10-14 (BGT) en Filippenzen 4:4-7 (BGT)
Preek over Filippenzen 4:4-7: ‘Laat Jezus je vreugde blijven’
Gebed
Zingen: Opwekking 692 U bent mijn schild
De weg van God
Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen
Voorbeden
Collecte (tijdens collecte: Amazing Grace)
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 602 Vrede van God
Zegen en gesproken amen

Jesaja 66:10-14 (BGT)
10 Juich, als je van Jeruzalem houdt, wees blij! De mensen die eerst verdrietig waren over de stad, kunnen nu vrolijk zijn! 11 Want in Jeruzalem zullen jullie getroost worden, daar zullen jullie het goed hebben. Jeruzalem is net als een moeder die voor je zorgt. En jullie zijn haar kinderen, die drinken aan haar borst. Jullie zullen meer dan genoeg hebben en sterk worden. 12 De Heer zegt tegen zijn volk: ‘Net zoals het water van een rivier altijd stroomt, zo zal er in Jeruzalem altijd vrede zijn. Daar zal ik voor zorgen. En zoals uit een rivier steeds maar water komt, zo zullen andere volken steeds met geschenken komen. Die geschenken zijn voor jullie. In Jeruzalem zullen jullie veilig zijn, net als kinderen die bij hun moeder op schoot zitten. 13 In Jeruzalem komt er een eind aan jullie verdriet. Want ik zal jullie troosten, zoals een moeder haar kinderen troost. 14 Dan laat ik aan jullie mijn macht zien, en aan de vijanden mijn woede. Als jullie dat zien, zullen jullie vrolijk en gelukkig zijn. Jullie krijgen weer kracht. Jullie kracht zal snel groeien, net zoals jonge plantjes snel sterker worden.

Filippenzen 4:4-7 (BGT)
4 Jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer horen. Ik zeg het nog eens: Wees altijd blij. 5 Laat iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn. En bedenk goed: de Heeris dicht bij ons. 6 Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank hem altijd. 7 Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij Jezus Christus.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving