Dienst van zondag 10 juli – 10:00 uur

‘De letter doodt, maar de Geest maakt levend.’ Deze woorden van Paulus zijn heel bekend. Maar wat betekenen ze precies?

Als we samen zoeken naar het werk van de Geest in onze levens en in onze gemeente, is het goed om ook deze woorden te horen. Wordt hier een weg gewezen van ‘letterknechterij’ naar ‘geestdrijverij’? Eén ding is in elk geval duidelijk: levend maken, dat kan geen enkele letter, geen enkele wet, dat kan alleen de Geest!

We lezen in deze dienst 2 Korintiërs 3:1-18. Ds. Jos Douma gaat voor.

De liturgie voor deze dienst:

Welkom en mededelingen
Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen
Zingen: Liedboek Gezang 477:1,2
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 171:1
Gebed van verootmoediging
Zingen Gereformeerd Kerkboek Gezang 171:2
> Regenboogkids vertrekken
Lezen: 2 Korintiërs 3:1-18
Zingen Gereformeerd Kerkboek Gezang 171:3
Preek over 2 Korintiërs 3:6b: ‘…maar de Géést maakt levend’
Gebed
Zingen: Opwekking 501 Vader, mijn God, ik aanbid u
> Regenboogkids komen terug
Overdracht groep 8-ers
Zingen: Opwekking 710 Zegenlied
Voorbeden
Zingen: Opwekking 436 Onze Vader
Collecte
Zingen: Psalm 33:1,8
Zegen en gezongen amen

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving