Dienst van zondag 11 december 2016 – 10.00 uur (3e Advent)

inrusteninkeer‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Het lijkt wel een quote uit een lifestylemagazine. Maar het is een woord van God, de Heilige van Israël (Jesaja 30:15)!

In deze dienst luisteren we naar de boodschap over Gods geduld en het belang van geduld in ons leven. In de viering van deze zondagmiddag gaan we daar verder mee vanuit de vraag: ‘Hoe word ik geduldigder?’

Voorganger is ds. Jos Douma. Organist is Herman Weelink.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Advenstkaars en advenstgedichtje
Gezongen votum, groet en gezongen amen
Zingen: Liedboek Gezang 126:1,2,3 ‘Verwacht de komst des Heren’
Gebed
Lezen: Jesaja 30:9-18
Zingen: Levensliederen Psalm 42:1,2,3 ‘Als een hulpeloze hinde’*
> Regenboogkids vertrekken
Preek ‘In geduld ligt jullie kracht’
Gebed
Zingen: Psalmen voor Nu 130 ‘Uit de diepte roep ik U’
Avondmaalsonderwijs
Zingen: Gezang 179a Ik geloof in God de Vader’
Gaande viering (luistermuziek: Psalmen voor Nu 42-43)
Zingen: Psalm 43:3,4 ‘O, Here God, kom mij bevrijden’
Voorbeden
Collecte (infopraatjes Roemenië-commissie: Ghana-project)
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Kerkboek Gezang 52:1,2 ‘Zo laat Gij, Heer, uw knecht’
Zegen en gezongen amen

*Levensliederen Psalm 42

1 Als een hulpeloze hinde,
die naar stromend water smacht,
zo verlang ik u te vinden,
u, mijn God, op wie ik wacht.
Ik verlang naar God, die leeft,
die mijn ziel te drinken geeft.
Wanneer zal ik hem ontmoeten,
zal Gods glimlach mij begroeten?

2 Alle nachten, alle dagen
eet ik niets dan tranenbrood,
want ik hoor hoe zij me vragen:
‘Is die God van jou soms dood?’
O, wat weet ik het nog goed
hoe ik meeliep in de stoet,
hoe we dansend bleven zingen,
juichend naar Gods woning gingen.

3 Waarom, ziel, zo aangeslagen,
waarom bang en rusteloos?
Hoop op God, stel hem je vragen.
Wees niet langer lusteloos.
Want de dag komt – heb geduld –
dat je hem weer prijzen zult.
Ik kijk uit naar nieuwe tijden,
want mijn God zal mij bevrijden.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving