Dienst van zondag 13 november 2016 – 10.00 uur

vredeOnvrede in Amerika. Het moet anders. En Donald Trump werd gekozen tot president van een verdeeld land. Onrust wereldwijd. Of zal Trump toch een vredestichter zijn?

Onvrede doet zich in heel veel vormen voelen: onrust, geweld, agressie, leegte, drukte, conflict, boosheid, frustratie. We ervaren het allemaal. En wat hunkeren we dan naar vrede en heelheid en rust. Maar hoe vinden we die?

Als geloofsgemeenschap vormen we een oefenplaats voor de vrede. Deze zondagmorgen: de vrede van Christus ervaren. In de woorden die klinken. In de stilte die valt. In de handdruk die we elkaar geven: ‘Ik wens je de vrede van Christus’. En het hoogtepunt: eten met Jezus. ‘Ik wens jullie vrede’.

Wees welkom in deze dienst met een wat inbundiger karakter. Voorganger is ds. Jos Douma.

De liturgie:

Welkom en mededelingen
Gezongen votum en groet
Zingen: Liedboek voor de kerken 285:1,2 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
> Regenboogkids vertrekken
Gebed
Zingen: Liedboek voor de kerken 285:3,4 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
Lezen: Johannes 20:19-23
Overdenking ‘Ik wens jullie vrede’
Gebed en stilte
Zingen: ‘Shalom Chaverim’*
Inleiding Avondmaalsviering
Vredeswens
Zingen: Psalm 122:1,3 Ik was verheugd toen men mij zei
> Regenboogkids komen terug
Gaande viering
Zingen: Psalm 67:2 Dat alle volken U belijden
Voorbeden
Collecte
Zingen: Liedboek Gezang 456:1,2 ‘Zegen ons Algoede’
Zegen
Zingen: Liedboek Gezang 456:3 ‘Amen, amen, amen’

* Shalom chaverim, shalom chaverim, (vrede mijn vrienden)
Shalom, shalom (vrede)
Lehitraot, lehitraot (tot weerziens)
Shalom, shalom (vrede)

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving