Dienst van zondag 14 augustus 2016 – 11.00 uur

In deze ochtenddienst hoopt ds. Marco de Best voor te gaan. Deze dienst is onderdeel van de reeks zomerdiensten, georganiseerd door een aantal kerken. Bekijk ook de andere zomerdiensten.

Welkom
Zingen GKV kerkboek lied 145: 1,2,3,4 “Heer onze God, hoe heerlijk is uw Naam”
Stil gebed
Zingen als votum Opw. 640 (1x zingen) “Ik hef mijn ogen op naar de bergen”
Groet
Zingen GKV kerkboek Psalm 105: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Coloss. 3: 12 t/m 17
Zingen: GKV kerkboek Psalm 96: 1,2
Kinderen naar bijbelklas/groep
Schriftlezing Marc. 12: 28 t/m 34 en Pred. 3: 14/15
Zingen GKV Kerkboek Psalm 33: 1,2
Verkondiging
Zingen Opw. 123 “Groot is uw trouw o Heer”
Gebed
Collecte
Slotzang Opw. 770 “Ik ben die Ik ben, is uw eeuwige Naam”
Zegen met aansluitend gezamenlijk gesproken “amen”

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving