Dienst van zondag 19 februari – 16.30 uur

‘Geen valse getuigenis tegen uw naaste…’ Daar staan we deze zondagmiddag bij stil. Voorganger is ds. Gertjan Klapwijk. Organist is Gertjan Ronner.

Welkom
Votum en zegengroet
Zingen: Gk147 Maak muziek voor God de Vader
Gebed
Gk176B:9,10
Bijbellezingen:
– Gen. 3:6-12
– Ex.1:15-22
– Joh.8:30-47
– Joh.8:12-20
Gk58 Jezus zegt, blijf niet alleen
Amenlied 1: Psalm 15:1,2 HEER, wie mag wonen in uw tent
Amenlied 2: Gk155:3,5 Heer, waar dan heen
Gk107 in wisselzang: 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 (allen)
Psalm 34:6 God neemt oprechten aan
Gebed
Collecte
Slotzang: LB473:1,3 Neem mijn leven, laat het Heer
Zegen

Hier vind je een samenvatting van deze preek, inclusief bijbelrooster.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving