Dienst zondag 2 oktober 2016 – 10.00 uur

Na de maand van de liefde, gaan we nu op de eerste zondag van oktober de maand van de vreugde in. Het is opvallend hoe vaak het in de bijbel over vreugde gaat en hoe vaak we worden opgeroepen om ons te verheugen. 

In deze doopdienst is er in elk geval alle reden voor blijdschap! Vier kinderen worden gedoopt: Fos, de tweeling Merel en Bente, en Floor. En Mathijs belijdt zijn geloof en wordt na de dienst gedoopt door onderdompeling (in de stadsgracht tegenover de Plantagekerk).

In de preek zal het gaan over: ‘Lachen is leven!‘ We lezen Psalm 126 (met als kern: ‘Een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich’) en Johannes 15:9-17 (met als kern: ‘Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn’).

De liturgie voor de dienst:

Welkom en mededelingen
Gesproken votum en groet
Zingen: Opwekking 571 Dit is de dag
Zingen: Sela, Hij is verheerlijkt / juicht want Jezus is Heer
Gebed
Dooponderwijs
Zingen: Opwekking 599 Kom tot de Vader
Vragen aan doopouders
Doop van Merel & Bente, Fos en Floor
Doopoproep aan gemeente
Zingen: Opwekking 625 Wat een liefde
Gebed voor doopouders
> Regenboogkids vertrekken
Schriftlezing: Psalm 126 en Johannes 15:9-17
Preek ‘Lachen is leven. Over vreugde’
Zingen: Opwekking 710 Zegen mij
Belijdenis Mathijs van Dijk
Zingen: Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil
Getuigenis van Mathijs
Dankgebed
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen
Zegen en gesproken amen
Doopplechtigheid bij de stadsgracht
Zingen: Opwekking 602:1,2,3 Vrede van God

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving