Dienst van zondag 21 augustus – 11.00 uur

In deze ochtenddienst hoopt ds. Wilbert Scheffer voor te gaan. Deze dienst is onderdeel van een serie zomerdiensten, georganiseerd door een aantal kerken in Zwolle – waarvan deze de laatste in de reeks is. 

Stilte
Onze Hulp
Genadegroet
Amen
Huis van God (*tekst, zie hieronder)
Gebed
Aansporingen voor een gelovig leven
LBvK Gezang 96:1,2,3 Wordt krachtig in de Heer
De geestelijke wapenrusting: Gezang 96:4-8 (Efeze 6:14-17)
LBvK Gezang 96:9,10 Zo staat gij dan gereed
Kindermoment
Opwekking 88 Een rivier vol van vrede
Opwekking 518 Heer U doorgrondt en kent mij
Woord
Gebed
Schriftlezing 2 Koningen 6:24-7:20
Verkondiging
Antwoord
LBvK Gezang 409:1,3,5 Laat ons de Heer lofzingen
Dank en voorbede
Collecten
Wegzending
Slotlied
Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
Zegen

* Lied – Jaap Zijlstra – Huis van God (Melodie: ‘In het begin lag de aarde verloren’)

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,
hier vieren wij zijn genade en goedheid,
mogen wij blij voor zijn Aangezicht zijn.

Eenmaal, o God, bent U alles in allen,
wist U de tranen van ieders gezicht,
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,
neemt U ons op in de stad van het licht.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving