Dienst van zondag 22 januari 2017 – 10.00 uur

schijfvan5gebedwitIn deze dienst sluiten we de Week van Gebed af. We doen dat aan de hand van ‘De schijf van vijf voor een gezond gebedsleven’.

Wees welkom in deze dienst die als thema heeft: ‘De kus van God: het evangelie van verzoening’. Voorganger is ds. Jos Douma.

1 Stil zijn
Introductie
Luisterlied: Lev, Wij worden stil
Gesproken votum en groet
Zingen: Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil
Gebed

2 Aanbidden
Kindermoment
Zingen: Opwekking 454 Zegen aanbidding
Zingen: Opwekking 354 Glorie aan God
> Regenboogkids vertrekken

3 Verootmoedigen
Introductie (beamerbeelden)
Gebed van verootmoediging
Zingen: Psalm 32:1,2 Welzalig hij wiens zonde is vergeven

4 Danken
Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:11-21
Korte preek – De kus van God: het evangelie van verzoening
Dankgebed
Zingen: Kerkboek Gezang 89:1,3 Jezus, leven van mijn leven

5 Vragen
Aandacht voor gebed bij de banieren
Zingen: Kerkboek Gezang 39 Als je bidt zal Hij je geven
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Kerkboek Gezang 141:1,3 Dankt, dankt nu allen God
Zegen en gezongen amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving