Dienst zondag 25 september 2016 – 10.00 uur

broken-wedding-ringHoe gaat het met je huwelijk? Dat is een spannende vraag. Gelukkig gaat het in veel huwelijken goed. Maar heel vaak gaat het ook niet goed. Steeds vaker lijkt het wel.

Vervreemding. Onbegrip. Ruzies. Uit elkaar groeien. Een ander in het spel. Onverbondenheid. Eenzaamheid. Geen liefde meer. Het zijn allemaal ingrediënten voor huwelijksmoeiten die ook kunnen leiden tot een echtscheiding.

Daar willen we in de Plantagekerk de komende tijd aandacht aan gaan besteden. We verlangen naar meer openheid zodat we elkaar beter kunnen helpen als er moeiten zijn. Tegelijk is het ook belangrijk om opnieuw te ontdekken en verwoorden wat Gods bedoeling met het huwelijk is.

Daarom in deze maand van de liefde een dienst in het teken van het huwelijk. Voorganger is ds. Jos Douma. De preek zal gaan over Efeziërs 5:18 en 21: ‘Laat de Geest u vervullen. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.’ Thema: Ik wil jou van harte dienen.

De liturgie voor deze dienst:

 • Welkom en mededelingen
 • Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen
 • Zingen: Psalm 63:1,2,3 – O God, mijn God, ik zoek uw hand
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 116:1,2,3,4,10 – God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 • Schriftlezingen: Spreuken 3:1-8 en Efeziërs 5:15-33
 • Kindermoment
 • Zingen: Kinderopwekking 70 – Liefde, blijdschap, vrede
 • Regenboogkids vertrekken
 • Preek over Efeziërs 5:18 en 21 ‘Ik wil jou van harte dienen’
 • Gebed
 • Zingen: Opwekking 343 Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart (2x)
 • Zingen: Opwekking 378:1A, 2V, 3M, 4A, 5A – Ik wil jou van harte dienen
 • Voorbeden
 • Collecte
 • Regenboogkids komen terug
 • Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen en gezongen amen

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving