Dienst van zondag 26 juni – 10.00 uur

doop-van-jezusWat hebben we nodig om samen gemeente van Christus te zijn? In elk geval dit: de bekrachtiging met de heilige Geest! Zonder de Geest loopt alles stroef en zwaar. Daarover gaat het in deze dienst waarin ook zes nieuwe ambtsdragers worden bevestigd.

We lezen opnieuw uit het boek Handelingen waarin zo inspirerend wordt geschreven over de kerk die zich laat leiden door de Geest. Handelingen 10:34-48 is de Schriftlezing. We staan speciaal stil bij vers 38: ‘U weet hoe God Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.’

In deze dienst gaat ds. Jos Douma voor.

God ontmoeten
Welkom en mededelingen
Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen
Zingen: Liedboek Gezang 409:1,2,5
Gebed
Zingen: Sela, Heilige Geest van God

Luisteren naar Gods woord
Schriftlezing: Handelingen 10:34-48
Kindermoment
Zingen: Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn
> Regenboogkids vertrekken
Preek ‘De bekrachtiging met de heilige Geest’
Zingen: Opwekking 343 Heilige Geest van God (1e keer)
Lezen: verzen uit Psalm 119 en Galaten 5 (Bijbel in Gewone Taal)
Zingen: Opwekking 343 Heilige Geest van God (2e keer)

Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Lezen bevestigingsformulier voor ouderlingen en diakenen
Zingen: Psalm 25:2 (De Nieuwe Psalmberijming)*
> Regenboogkids komen terug
Vragen, ja-woord en zegen
Zingen: Psalm 134:1,2,3
Opdracht aan ambtsdragers en gemeente
Zingen: Opwekking 710 Zegen mij

Weer op weg met God
Gebed
Collecte
Zingen: Kerkboek Gezang 105:1A,2V,3M,7V,8M,9A (wisselzang)
Zegen en gezongen amen

*Psalm 25:2 (De Nieuwe Psalmberijming)
HEER, wil mij toch inzicht geven
in hoe ik U volgen mag.
Laat mij in uw waarheid leven;
leer mij dienen dag aan dag.
In mij sluimert een gebed
alle dagen, alle nachten:
God die mij voortdurend redt,
altijd blijf ik U verwachten.

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving