Dienst van zondag 26 juni 2016 – 19.00 uur

Elke laatste zondag van de maand worden er door het samenwerkingsverband van de NGK, GKV en CGK Zwolle gezamenlijk diensten belegd. Onze gemeente verzorgt samen met de NGK Zuiderkerk de Vesperdienst* in de Plantagekerk. In deze Vesperdienst hoopt ds. Jaap Ophoff voor te gaan.

Zingen: Psalm 87: 1,3,4,5
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 2
(Stil) gebed
Johannes 15, 16a + korte meditatie
Zingen: lvdk 78: 1,4
1 Kor. 12,4-7 + korte meditatie
Muzikaal intermezzo
Gebeden met 2x kyrië en afsluitend ‘amen’
Zingen: Lvdk 409: 2,5
Zegen
Zingen: Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan

Ga maar gerust (melodie: Ik bouw op U)

1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

* In deze vesperdienst gaat het vooral om het samen zoeken naar verdieping en verstilling. De liedkeuze heeft een meer klassieke kleur (m.n. Liedboek voor de Kerken) en er is ook ruimte voor Taizé-liederen en andere gezangen met een meer ingekeerd karakter. Het thema van de dienst komt op meditatieve wijze aan de orde. Er is ruim plaats voor gebed, gezamenlijk gesproken gebeden en voor stilte. Ook muzikale luistermomenten behoren tot de mogelijkheden.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving