Dienst van zondag 28 augustus – 10:00 uur

eenbeterewereldWe verlangen allemaal naar een betere wereld. Want wat is er veel onrecht, veel pijn, veel haat, veel armoede en onderdrukking. Wat doen mensen elkaar aan! Kan het anders?

In deze dienst staat het visioen van een betere wereld centraal. Jesaja vertelt erover in zijn profetieën, hoofdstuk 11 vers 1 tot 10: ‘Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei‘.

Met die betere wereld is al een begin gemaakt, door God zelf. Dat nieuwe begin heet: Jezus. En wij kunnen kiezen om mee te doen: door de Geest van de HEER die op ons rust zoals op Jezus.

In deze dienst stelt een grote groep jongeren zich aan ons voor. Zij gaan volgende zomer naar Ghana om daar samen te beleven dat we de wereld een beetje beter kunnen maken. Ze gaan op weg gesteund door de organisatie World Servants. En dit is de visie van World Servants: Iedereen kan een bijdrage leveren aan het bouwen van een rechtvaardiger wereld!

Wees erbij! Voorganger in deze dienst is ds. Jos Douma.

Het programma van de dienst ziet er zo uit:

Welkom
Gesproken votum, zegengroet en samen gesproken amen.
Zingen: Opwekking 276 ’Laat heel de wereld het zien’
Gebed
Zingen: Opwekking 511 ‘Heer van genade’
Bijbellezing: Jesaja 11:1-10
Zingen: Psalm 145:1,2 ‘Mijn God en Koning’
Kindermoment
> kinderen vertrekken
Preek over Jesaja 11:1-10 ‘Een betere wereld begint…’
Gebed
Zingen: Psalm 98:1,3,4 (wisselzang*)
Presentatie World Servants team
Zingen: Opwekking 471 ‘Heer, raak mijn hart aan’
Voorbeden
Collecte
> kinderen komen terug
Zingen: Opwekking 461 ‘Mijn Jezus, mijn redder’
Zegen en samen gesproken amen

*Psalm 98:1,3,4 in wisselzang

1
(Allen:)
Zingt nu een nieuw lied voor de HERE,
want Hij heeft wonderen gedaan!
Zijn rechterhand, vol roem en ere,
zijn arm bracht Hem de zege aan,
(Vrouwen:)
Prijst onze God, Hij openbaarde
zijn heil en zijn gerechtigheid
voor alle volkeren op aarde.
Hoe blonk zijn hoge majesteit!

3
(Mannen:)
Laat voor de HEER uw psalmen horen,
brengt met de harp Hem lof en dank.
Laat klinken bij uw tempelkoren
trompetgeschal, bazuingeklank!
(Allen:)
Juicht voor de Koning, onze HERE.
Komt, zeeën, zingt uw machtig lied!
Zingt, landen, volken, wilt Hem eren,
prijst onze God wiens heil u ziet.

4
(Vrouwen:)
Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen voor de HEER,
(Mannen:)
de bergen uitgelaten springen,
en juichen onze God ter eer.
(Allen:)
Want, zie, Hij komt de aarde richten;
verwacht Hem, volken, weest bereid.
Hij komt een nieuwe wereld stichten
op recht en op gerechtigheid.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving