Dienst van zondag 28 augustus 2016, 19.00 uur

In deze avonddienst hoopt Menko Biewenga voor te gaan.

Zingen: Psalm 121:1,4
Votum (gezongen)
Groet (met gezongen Amen)
Zingen: Psalm 89:1,8
Gebed
Schriftlezing: Numeri 33:1-14, 37-39 (door gemeentelid)
Zingen: Gezang 459:1,3,7,8 Lb
Tekst: Deuteronomium 8:2a
Preek
Zingen: Psalm 103:5,7,9
Gebed
Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Opwekking 687)
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn (NLb 416)
Zegen (met gezongen Amen)

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving