Dienst van zondag 29 januari 2017 – 10.00 uur

elkoordeelheeftzijnnadeelIn deze dienst gaan we luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft over oordelen. Je herkent het vast wel, bij jezelf: een haast onuitroeibare neiging om te oordelen over anderen of over situaties. Waar komt dat toch vandaan? En aan de andere kant voel je je misschien heel vaak beoordeeld en veroordeeld. Wat ontneemt dat je veel vreugde en vrede.

Centraal staan deze woorden van Jezus uit de veldrede in het Lucas-evangelie (6:36-37):

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden.
Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden.
Vergeef, dan zal je vergeven worden.

Voorganger is ds. Jos Douma. Henk Visscher verzorgt de muzikale begeleiding van de gemeentezang.

Liturgie:
Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen
Zingen: Opwekking 520 ‘Wees mijn verlangen’
Gebed
Lezen: Lucas 6:17-49
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 328:1,2,3 ‘Here Jezus, om uw woord’
Kindermoment
Zingen: Opwekking 462 ‘Aan uw voeten, Heer’
> Regenboogkids vertrekken
Preek ‘Elk oordeel heeft zijn nadeel’
Gebed
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 91:1-4 ‘Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen’
Voorbeden
Collecte
Zingen: Levensliederen Psalm 133:1,2*
Zegen en gezongen amen

*Levensliederen Psalm 133

Kom, kijk eens naar dit heerlijke gegeven,
naar Gods gezin dat eensgezind wil leven,
als eenheid die veel goeds belooft!
’t Is als de olie op Aärons hoofd,
die neerdruipt op zijn baard en bovenkleed,
waarin hij dienst als priester deed.

Ook is het als de dauw hoog op de Hermon,
die neerdaalt op de hellingen van Sion.
Daar valt de zachte regen neer:
het is de zachte zegen van de HEER.
Daar zorgt hij zelf voor rust en veiligheid:
het goede leven voor altijd.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving