Dienst van zondag 3 juli 2016 – 10:00 uur

lydiaVanmorgen hebben we een bijzondere doopdienst. Er worden drie meisjes gedoopt. De eerste nog een baby: Maartje. Maar ook twee meisjes die van de Heer houden en dichterbij hem willen zijn. En daarom hebben hun ouders gevraagd of ze gedoopt mogen worden: Eva van 6 jaar en Sanne van 4 jaar. Dat wordt een mooi feest!

In de preek doen we het boek Handelingen weer open. Altijd weer mooi en inspirerend om in dat Bijbelboek de heilige Geest aan het werk te zien in mensenlevens! We lezen Handelingen 16:1-15. En we staan vooral stil bij wat er met Lydia gebeurt, de eerste bekeerling in Europa. Deze woorden staan centraal: ‘Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus (Handelingen 16:14). We gaan ontdekken hoe belangrijk Woord én Geest zijn. Wees welkom en kom met een hart dat klaar is om geopend te worden door de Geest!

Voorganger is ds. Jos Douma.

God en elkaar ontmoeten
Welkom en mededelingen
Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen
Zingen: Opwekking 281 Als een hert dat verlangt
Zingen: Opwekking 576 Als wij samen u aanbidden
Gebed

De doop vieren
Zingen: Een parel in Gods hand (Elly en Rikkert)
Dooponderwijs
Zingen: Zit je deur nog op slot (Elly en Rikkert)
Doopvragen
Doop van Eva, Sanne en Maartje
Zingen: Opwekking 602:1,2 Vrede van God
Vraag aan de gemeente
Zingen: Opwekking 602:3 Heilige Geest
Getuigenis
Gebed
Zingen: Opwekking 575 Jezus alleen

Luisteren naar Gods woord
Lezen: Handelingen 16:1-15
Preek over Handelingen 16:14 ‘De Heer opende haar hart. Over Woord en Geest’
Gebed
Zingen: Liedboek Gezang 328:1,2,3 Here Jezus, om uw woord

Weer met God op weg gaan
Gods weg om te gaan (Psalm 119)
Zingen: Psalm 119:12,49
Voorbeden
Collecte
Zingen: Liedboek Gezang 479:1,2,3,4 Aan u behoort, o Heer der heren
Zegen en gezongen amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving