Dienst van zondag 30 oktober 2016 – 19.00 uur

In deze muzikale Vesperdienst gaat dominee Han Hagg voor. Het thema is ’trouw’.

De liturgie

Vooraf: stilte
Kort preludium op thema ‘trouw’
Votum en zegengroet
Psalm 71:2 en 13 ‘Mijn ziel zal blij bezingen uw trouw en zegeningen’
Lezing 1 Hoe het begon – en hoe het opnieuw begon: Gods trouw aan zijn schepping
Psalm 36:2 ‘….uw trouw reikt tot de wolkenboog’
Psalmengebed
Luisterlied: ‘Uw trouw duurt tot in eeuwigheid – uw liefde laat nooit los’
Lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons, dan dat wij recht doen en trouw zijn’ (Micha 6:8)
Lezing 2 Ruth 1:1-19a
Luisterlied: 787 ‘Wijs mij niet af ik zal je niet verlaten’
Lezing 3: Gods trouw aan Noömi: Ruth 4:13-17
Korte muzikale meditatie
Gods trouw tot over de dood heen: gedicht ‘Rouwbrief’ van Jaap Zijlstra
Lezing 4: Rom. 8:38-39 en Fil.1:6
Lb 801:1,5,6,7 Trouw de weg gaan door de nacht naar Huis
Gebeden met, na de aankondiging ‘laat ons bidden’ het Kyrie
Gezongen belijdenis: Lb. 939:1,2,3 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop: U zorgt voor mij’
Zegen
Postludium: ‘Een vaste burcht is onze God’

Collecte bij de uitgang

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving