Doopdienst van zondag 4 september – 10:00 uur

onsrestenLiefde. Niemand kan er zonder. Allemaal verlangen we naar meer liefde. Maar wat glipt het ons vaak tussen de vingers door. Verloren liefde. Gekwetste liefde. Teleurgestelde liefde. Gemiste liefde. We kunnen er allemaal verhalen over vertellen. Maar het verlangen blijft.

Want: we hebben ‘een hart om lief te hebben’. Dat is de titel van een boek dat binnenkort verschijnt. Het boek bevat teksten van moeder Teresa, die juist op deze zondag 4 september 2016 heilig wordt verklaard door Paus Franciscus. Nu bestaan er ook verhalen die vertellen dat zelfs moeder Teresa alles behalve een heilige was. Dat geeft moed. Want misschien is de liefde die zij zo praktisch uitdeelde dan ook voor ons is weggelegd!

We lezen op deze eerste zondag van Plantagekerkse ‘Maand van de Liefde’ 1 Korintiërs 13. Het liefdeslied van de apostel Paulus. Wat was híj geraakt door de liefde van Christus!

In deze dienst wordt ook vier kinderen gedoopt: Phileine Kisteman, Luc Zwarteveen, Naomi de Jong en Pepijn de Roon. Voorganger is: ds. Jos Douma.

Liturgie doopdienst

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 640 ‘Mijn hulp is van u Heer’
Zingen: Opwekking 599 ‘Kom tot de Vader’
Gebed

Zingen: Opwekking voor Kids 301 ‘God is een Kunstenaar’
Dooponderwijs
Zingen: Psalm 103:1,2,5 ‘Zegen, mijn ziel’
Doopvragen
Doop van Pheileine, Luc, Naomi en Pepijn
Zingen: Opwekking 602 ‘Vrede van God’
Vraag aan de gemeente
Zingen: Psalm 103:9 ‘Laat heel het machtig koninkrijk’
Gebed voor de ouders
> kinderen vertrekken

Lezen: 1 Korintiërs 13:1-13
Preek: Jij hebt een hart om lief te hebben
Gebed
Zingen: Opwekking 601 ‘Deel door ons uw liefde uit’
Jezus’ gebod van de liefde
Zingen: Opwekking 601 ‘Deel door ons uw liefde uit’ (vervolg)
Voorbeden
Collecte (luisterlied: ‘Omgeeft’ van Lev)
> kinderen komen terug
Zingen: Opwekking 625 ‘Wat een liefde’
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving