Dienst zondag 4 september – 19:00 uur

paulus‘De Galatenbrief in 2017’. Dat is het thema voor deze leerdienst. Waarom 2017? Dat jaar wordt het jaar van de herdenking van De Reformatie die begon in 1517. Alweer 500 jaar geleden dus.

Luther is zonder de meer de belangrijkste theoloog die met deze Reformatie was verbonden. En het was (naast de Romeinenbrief) de brief aan de Galaten die in zijn nieuwe koers een centrale rol speelde. Hij noemde de Galatenbrief liefkozend: ‘Meine Kätie‘ (naar zijn vrouw Katharina von Bora). Hij was stapelgek op deze brief omdat hier zo krachtig en duidelijk het ware evangelie werd verkondigd en verdedigd door Paulus, de apostel van Christus.

In het net begonnen seizoen zal deze Galatenbrief in onze gemeente ook een belangrijke rol spelen. De vrucht van de Geest, het jaarthema van de Plantagekerk, is in deze brief te vinden (5:22-23). Het bijbelse motto dat richting geeft aan ons kerk zijn in dit seizoen, komt uit Galaten: ‘Laat je leiden door de Geest’ (5:16).

Het is goed om daarom de brief in haar geheel te lezen en te leren kennen. Daar maken we in deze dienst een begin mee. Het helpt als je de brief voorafgaand aan de dienst een keer helemaal leest. Dat kan binnen een half uur.

Wees erbij! Laat je inspireren en beslist ook uitdagen en confronteren door deze brief van Paulus waarin de tegenstelling tussen wet en Geest zo op scherp wordt gezet. Zou de Galatenbrief opnieuw een centrale rol kunnen spelen in een gereformeerde kerk die altijd weer gereformeerd moet worden (‘Ecclesia reformata semper reformanda‘)?

Voert de wet de boventoon, of de Geest? Hebben wij het ware evangelie nog wel of zou Paulus vandaag ook tegen ons zeggen: ‘Het verbaast me dat u zich hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd’ (Galaten 1:6)? Geloven wij in een evangelie van Jezus alleen of in een evangelie van Jezus-plus-nog-iets?

Spannende vragen. Maar ze moeten gesteld worden.

Welkom dus! Voorganger is ds. Jos Douma.

Liturgie

Gezongen votum, groet en gezongen amen
Zingen: Liedboek Gezang 1:1-4 ‘God heeft het eerste woord’
Gebed
Introductie Galatenbrief
Lezen: Galaten 1 en Galaten 3:1-5
Zingen: Liedboek Gezang 328:1,2,3 ‘Here Jezus, om uw woord’
Onderwijs ‘De Galatenbrief in 2017’
Zingen: Liedboek Gezang 252:1-4 ‘Wat zijn de goede vruchten’
Interactief moment: vragen en antwoorden
Zingen (als geloofsbelijdenis): Kerkboek Gezang 139:1,3,6 ‘Wij loven U, o God’
Dankgebed en gezamenlijk Onze Vader
Collecte
Zingen: Liedboek Gezang 94:1-4 ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’
Zegen en gezongen amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving