Dienst van zondag 5 juni 2016 – 19.00 uur

In deze avonddienst hoopt dominee Jan Janssen voor te gaan.

Intochtslied: Opw. 569
Stil gebed
Votum (gezongen)
Groet: Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Zingen: Ps 34:1,3
Gebed
Kindermoment
Zingen: Kinderopwekking 27b
Schriftlezing: 1 Pe 2:1-12
Zingen: Ps 118:8
Preek (over 1 Pe 2,5b.9b)
Zingen: GK gz 68
Lezing van de wet (de Ruiter)
Gebed
Collecte
Zingen LvK gz 320:1,3,4
Zegen: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen.
Zingen: LvK gz 456:3

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving