Dienst van zondag 5 maart – 10:00 uur

samenvolledigtoegroeiennaarchristus

In deze dienst (op de zesde zondag voor Pasen) staan we stil bij het Bijbelse motto dat de kerkenraad gekozen heeft als uitgangspunt voor een gezamenlijke bezinningsproces rond de vraag ‘Wat voor gemeente willen we zijn?’ Want één ding is al wel zeker, bij alles wat vandaag de dag in ontwikkeling is in ons kerk-zijn: Christus moet centraal staan!

De centrale Bijbeltekst voor deze dienst is Efeziërs 4:15: “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.”

In deze dienst worden twee kinderen gedoopt: Laurien Joëlle Timmer en Isa van der Wal. Voorganger is: ds. Jos Douma. De muziekband zorgt voor de muzikale begeleiding.

Liturgie

Welkom en mededelingen
OpeningsWoord: Efeziërs 5:1-2
Gesproken votum, groet en gesproken Amen
Zingen: Sela, Breng ons samen
Zingen: Opwekking 604, Kom en laat ons prijzen
Gebed
Dooponderwijs
Zingen: Sela, Ik zal er zijn
Doopvragen
Doop van Laurien en Isa
Zingen: Psalm 103:5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
Vraag aan gemeente
Gebed voor doopouders en kinderen
> Regenboogkids vertrekken
Zingen: Opwekking 689 Spreek, o Heer
Schriftlezing: Efeziërs 4:1-24
Preek over Efeziërs 4:15
Zingen: Christus, alles in allen*
Zingen: Voorbeden
Collecte (luisterlied: Sela, Laat ons samen één zijn)
> Regeboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 704 O kerk, sta op
Zegen en gesproken amen

Lied ‘Christus, alles in allen’, Kees Smits, melodie Opwekking 520

1.
Hier zijn wij, mensen, vaak vol van het nu,
haken, Heer Jezus, naar woorden van U.
Vol van uw liefde één lichaam te zijn,
willen wij groeien naar U, steeds meer rein.

2.
Wie wij ook zijn, van welk ras of welk land,
voelen in Christus een krachtige band.
U ziet ons aan als een volk in uw zon,
vrij om te dienen, uw Geest als de bron.

3.
Laat ons toch groeien naar U, Christus, Heer:
samen naar U toe, verlangen naar meer.
Want U bent alles in allen, volmaakt.
Leer ons toch knielen, door U aangeraakt.

Kees Smits | 1 maart 2017
Gemeentelied Plantagekerk Zwolle
Bij de start van het thema ‘Samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen’
[Naar Efeze 4:15 en Kolossenzen 3:11]
Zondag 5 maart 2017

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving