Dienst van zondag 5 maart – 16.30 uur

In deze middagdienst gaat ds. Marco de Best voor. Organist is Martin van Heerde. Het thema: ‘Een levende brief’.

Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 146: 1, 8
Stil gebed
Votum
Groet met aansluitend gezongen “amen”
Zingen Psalm 81: 1, 8
Gebed
Schriftlezing: Matt. 5: 14 t/m 16 en 2 Kor. 3: 1 t/m 3 en vers 17+18 en 2 Kor. 4: 6 en
1 Pet. 3: 15+16
Zingen Ger. Kerkboek 165 “Machtig God”
Verkondiging
Zingen Gez. 473: 1,3,5,10 : “Neem mijn leven, laat het Heer…”
Gebed
Collecte
Wij belijden ons geloof
Slotzang: Ger. Kerkboek 167: 1,2,3 “Samen in de naam van Jezus”
Zegen met aansluitend gezongen “amen”

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving