Dienst van zondag 9 april 2017 – 10.00 uur

intocht‘Kijk, daar is het lam van God!’ Daar ging het vorige zondag over in de Plantagekerk. Nu klinken deze worden: ‘Kijk, je koning is in aantocht!’

Het is vandaag Palmzondag. We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. Tegelijk staan we, op deze achtste themazondag van dit seizoen, stil bij de betekenis van zijn zachtmoedigheid (vrucht van de Geest) voor ons dagelijkse leven.

Samen toegroeien naar Christus is ook: samen geraakt worden door zijn zachtmoedigheid en de Geest vragen om ook van ons zachtmoedige mensen te maken.

Voorganger is ds. Jos Douma. Organist en pianist: Henk Visscher. Zangeressen: Sharon Poolman en Nienke van der Vegte.

We vieren in deze dienst het Avondmaal. Als je in deze dienst aanwezig bent als gast, en Christus van harte volgt, ben je van harte welkom om deze maaltijd mee te vieren!

Liturgie

Gezongen votum en groet en gezongen amen
Zingen: Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebed
Lezen: Matteüs 21:1-17 en Jacobus 3:13-18
Zingen: Kerkboek Gezang 90:1,2 Ontsluit, o Heer, voor U ons hart
> Regenboogkids vertrekken
Preek ‘Radicale zachtmoedigheid’
Gebed
Zingen: Opwekking 312 Mildheid en majesteit
Introductie avondmaal
Gaande viering (luisterliederen: Sela, Via Dolorosa en Agnus Dei)
Zingen: Opwekking 561 Hier aan uw voeten, Heer
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Kerkboek Gezang 89:1,4 Jezus, leven van mijn leven
Zegen en gezongen amen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving